Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 06 2015

tygrysek
14:30
7662 5507
Reposted frommixtura mixtura viavampielle vampielle
tygrysek
14:30
Choćbyś się starał, i tak nie zawrócisz kijem rzeki.
I nawet gdybyśmy stawali na głowie, niektóre bajki po prostu nie mają szczęśliwego zakończenia.
— Jodi Picoult - Już czas
tygrysek
14:21
Lipy już przekwitają, a ja jestem strasznie zdenerwowany, bo wychodzi na to, że nie potrafię już żyć bez Ciebie.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, "Listy na wyczerpanym papierze"
Reposted fromcenturylove centurylove viazupelnie zupelnie

April 23 2015

tygrysek
21:02
po naszym rozstaniu umyłam sobie głowę. kupiłam lakierki i trzy nowe kiecki. przez tydzień codziennie tańczyłam z innym chłopakiem i oglądałam głupie filmy. całymi godzinami łaziłam po parku i śmiałam się, gadałam do siebie. podskakiwałam, kiedy nikt nie widział. byłam wolna! kupowałam sobie lizaki i kolorowe pierniki, wpadałam do ludzi wesoła jak skowronek, jeździłam taksówkami, obcięłam włosy.
a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią.
— Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromcollarbones collarbones viaanakarenina anakarenina
tygrysek
20:59
  niepohamowane wzruszenie

Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viadilma dilma
tygrysek
20:58
2568 b7a7 500

April 13 2015

tygrysek
07:26
Miłość bowiem żąda odrobiny przyszłości, a myślmy mieli tylko chwilę
— A.Camus ,,Dżuma"
Reposted bynoquestions noquestions
tygrysek
07:25
Najdogodniej można poznać miasto starając się dociec, jak się w nim pracuje, jak kocha i jak umiera
— A.Camus ,,Dżuma"
Reposted bypanameraicon panameraicon

April 05 2015

tygrysek
15:35
2713 c43b 500
od jutra, od poniedziałku, po świętach
tygrysek
15:35
0973 0127 500
no troszkę.

April 03 2015

tygrysek
19:09
8858 1eda 500
Reposted fromseksgrupowy seksgrupowy viacytaty cytaty
tygrysek
17:38
Jak można kochać Boga który jest niewidzialny, nie kochając człowieka który jest obok nas.
— Jan Paweł II
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty
tygrysek
17:38

Całym sobą płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz, płacąc ciągle na nowo, siebie posiadać.

— JPII
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viacytaty cytaty

April 01 2015

tygrysek
16:21
Kiedy mnie pocałował, nasz wiek się wyrównał.
— Grey's anatomy (s11)
Reposted frompensieve pensieve viaanakarenina anakarenina
tygrysek
16:20
9161 076a
Reposted fromkrainakredek krainakredek viaanakarenina anakarenina
tygrysek
16:20
tygrysek
16:18
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa vialevilette levilette

March 30 2015

tygrysek
15:31

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"

March 27 2015

tygrysek
18:00
4303 4623
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaSkydelan Skydelan
tygrysek
17:59

mam dwadzieścia pięć lat
a moje życie zamyka się w siedmiu dniach
jeden z tych siedmiu dni
jest dniem moich urodzin
jeden z tych siedmiu dni
będzie dniem mojej śmierci

żyłem a właściwie spałem
w poniedziałek wtorek środę
czwartek piątek sobotę niedzielę
był to bardzo dyskretny sen
z zachowaniem wszelkich niezbędnych pozorów życia

obudziłem się nagle na widok pięknej lalki
obudziłem się na pogrzebie brata
na biodrach dziewczyny
na własnym weselu

mam dwadzieścia pięć lat
i jeszcze kilkanaście może kilkadziesiąt razy
budziły mnie wstrząsy zgrzyty przenosiny
z jednego łóżka do drugiego

obecnie coraz rzadziej się budzę
tutejsze powietrze górskie sprzyja moim snom
prowincja porusza się koło mnie na palcach
a siedem nianiek tygodnia kołysze mnie
i zawodzi wciąż jedną i tę samą kołysankę

— Józef Baran "Mam dwadzieścia pięć lat"
Reposted frommisery misery viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl